Around The World: Challenge - #32/4 EVALUATION (vyhodnocení)

2023-12-25T21:23:39

atw1.gif


(Google translate from Czech)

Doufám, že máte všichni klidné vánoční svátky. Snad vám nebude vadit malé vyrušení a pozvánka na odložený výlet s ATW.
I hope you all have a peaceful Christmas. Hope you don't mind a little disruption and an invitation to a delayed trip with ATW.Vítejte u vyhodnocení třicátého druhého kola fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive Welcome to the evaluation of the thirty-second round of the photo contest for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Deset fotografií, to je deset zastávek. Dvě zastávky mají premiéru.
Že se podíváme na zajímavá místa, to snad ani nemusím psát :-). Jen napíšu, že na základě hlasů poroty jsem udělil dvě první ceny, čtyři druhé ceny, jednu třetí cenu a samozřejmě cenu speciální.
Ten photos, that's ten stops. Two stops are premiering.
I probably don't even have to write that we will look at interesting places :-). I'll just write that based on the votes of the jury, I awarded two first prizes, four second prizes, one third prize and, of course, a special prize.


atw2.png

Dřív, než se vypravíme na nedělní výlet s ATW, mám dvě pravidelné poznámky:
1) Všechny fotografie odkazují na původní články hodnocených autorů
2) Autoři všech soutěžních fotografií na hodnocených místech obdrží 5% z výdělku tohoto článku
Before we head out on Sunday's trip with ATW, I have two regular notes:
1) All photos refer to the original articles of the evaluated authors
2) Authors of all competition photos at rated locations will receive 5% of the earnings of this articleZačneme, jak jinak, v Praze.
@godfish nám představil jiný pohled na katedrálu sv. Víta na Pražském hradě. Fotografie získala první cenu.
We will start, of course, in Prague.
@godfish presented us with a different view of St. Vitus Cathedral at Prague Castle. The photo won first prize.

https://ecency.com/hive-193552/@godfish/actifit-godfish-20231219t223249404z


Londýnskou čtvrť Hounslow vídáme poměrně často. Dnes se, díky @cezary-io, podíváme na ranní oblohu nad místní mešitou. Fotografie získala speciální cenu s právem účasti na doplňkové soutěži o fotografii měsíce prosince.
We see the London district of Hounslow quite often. Today, thanks to @cezary-io, we look at the morning sky above the local mosque. The photo won a special prize with the right to participate in the supplementary competition for the photo of the month of December.

https://ecency.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20231218t115307980z


Nyní se podíváme na Azorské ostrovy (Portugalsko). @phortun nás pozval na ostrov Sao Miguel pohledem na malé město Mosteiros. Fotografie získala druhou cenu.
Now let's look at the Azores (Portugal). @phortun invited us to the island of Sao Miguel with a view of the small town of Mosteiros. The photo won second prize.

https://hive.blog/hive-127788/@phortun/appreciate-beauty-of-nature-with-phortun-round-198


Poprvé se podíváme do Brazílie. @ely2002 nás pozvala do Innovation parku ve městě Jaraguá ve státě Santa Catarina. Fotografie získala třetí cenu.
We will look to Brazil for the first time. @ely2002 invited us to the Innovation Park in the city of Jaraguá in the state of Santa Catarina. The photo won third prize.

https://ecency.com/hive-147010/@ely2002/around-the-world-challenge-32-4-a-beautiful-garden


Nemůžeme samozřejmě vynechat Kubu. @wendy23 se pochlubila fotografií duhy nad ulicí ve městě Pinar del Río. Fotografie získala cenu za účast na soutěži.
Of course, we cannot leave out Cuba. @wendy23 showed off a photo of a rainbow over a street in Pinar del Río. The photo won an award for participating in the competition.

https://ecency.com/hive-147010/@wendy23/around-the-world-challenge-32-4-a-rainbow-in-the-neighborhood


Terasovitá rýžová pole vypadají vždy zajímavě. Tato jsou ve výšce 1117 metrů nad mořen na severu Thajska. @new.things fotil nedaleko Changi Mia v Mae Rim District. Fotografie získala druhou cenu.
Terraced rice fields always look interesting. These are at a height of 1117 meters above sea level in the north of Thailand. @new.things photographed near Changi Mia in Mae Rim District. The photo won second prize.

https://ecency.com/hive-193552/@new.things/actifit-new-things-20231217t100644014z?referral=new.things


Z Thajska do Myanmaru není daleko. @ansoe nás pozval k jezeru Inle v Sounthern State. Fotografie získala druhou cenu.
It is not far from Thailand to Myanmar. @ansoe invited us to Inle Lake in Southern State. The photo won second prize.

https://ecency.com/hive-163772/@ansoe/around-the-world-challenge-32


Egypt je naše další zastávka. Také jsme tu poprvé. @xaviduran nás pozval na prohlídku moderní knihovny v Alexandrii. Fotografie získala cenu za účast na soutěži.
Egypt is our next stop. We are also here for the first time. @xaviduran invited us on a tour of the modern library in Alexandria. The photo won an award for participating in the competition.

https://peakd.com/hive-142821/@xaviduran/around-the-world-challenge-324


Čeká nás Polsko a jedna stavební památka zapsaná na seznamu UNESCO. @merthin nám představil dřevěný kostel v obci Kwiaton. Fotografie získala druhou cenu.
We are waiting for Poland and one building monument registered on the UNESCO list. @merthin introduced us to the wooden church in the village of Kwiaton. The photo won second prize.

https://peakd.com/hive-193552/@merthin/actifit-merthin-20231218t065139915z


Poslední zastávka našeho výletu s ATW vnese do klidu vánočních svátků trochu adrenalinu. @softa nás pozval na WRC 2023, který se jel v podhůří Šumavy. Fotografie byla pořízena nedaleko města Vlachovo Březí. Fotografie získala první cenu.
The last stop of our trip with ATW will bring a little adrenaline to the calm of the Christmas holidays. @softa invited us to WRC 2023, which was held in the Šumava foothills. The photo was taken near the town of Vlachovo Březí. The photo won first prize.

https://peakd.com/hive-163772/@softa/wrc-central-european-rally-2023-sumava-area-cz-day-1Snad jsem vám nenarušil poklidné svátky. Myslím si ale, že nebylo na škodu podívat se i jinam do světa :-)
I hope I didn't disturb your peaceful holidays. But I think it wouldn't hurt to look elsewhere in the world :-)


atw2.png

Než se rozloučíme,
zbývá už jen rozdat ceny za vítězné fotografie,
Before we part,
all that remains is to give away the prizes for the winning photos,

Snímek obrazovky z 2023-12-25 19-35-27.png Snímek obrazovky z 2023-12-25 19-36-22.png Snímek obrazovky z 2023-12-25 19-35-51.png

poděkovat autorům fotografií za pozvání na zajímavá místa, pogratulovat vítězům a také poděkovat porotě:
thank the authors of the photos for inviting them to interesting places, congratulate the winners and also thank the jury:

@zirky, @speko, @xlisto, @pavelsku, @jjprac, @mcmira1, @marcipani, @s4b4t0n

za hlasování a přípravu „itineráře“ výletu :-)
for voting and preparing the "itinerary" of the trip :-)Máte zájem o tuto soutěž, ze které ještě nikdo neodešel bez odměny?
V tom případě klikněte na konci článku na logo (gif) soutěže a přečtěte si pravidla pro účast na soutěži :-).
Are you interested in this competition, from which no one has left without a reward?
In that case, click on the logo (gif) of the competition at the end of the article and read the rules for participating in the competition :-).

atw.png https://vote.hive.uno/@tazi linka.png https://peakd.com/c/hive-128464@pavelsku atw2.png https://hive.blog/hive-147010/@bucipuci/around-the-world-challenge-334

Poznámka:
Uvedené fotografie jsou vlastnictvím hodnocených autorů.
Note:
These photos are the property of the rated authors.

111
10
6.62
Replies (10)