My Actifit Report Card: December 25 2023[PL/ENG]

2023-12-25T14:59:15

Wigilia , czas spędzony z rodziną , prezenty , dzielenie się opłatkiem . Tegoroczne święta dla mnie nie są aż tak szczęśliwe . Pojechałam do rodziców , siedliśmy przy wigilijnym stole ... ale bez mojego męża święta to nie święta , zwłaszcza , że jest sam w Holandii .... Jedynie co teraz możemy robić to rozmawiać przez telefon ...

Christmas Eve, time spent with family, gifts, sharing the Christmas wafer. This year's holidays are not so happy for me. I went to my parents, we sat at the Christmas Eve table... but Christmas is not Christmas without my husband, especially since he is alone in the Netherlands... The only thing we can do now is talk on the phone...


This report was published via Actifit app (https://bit.ly/actifit-app | https://bit.ly/actifit-ios). Check out the original version https://actifit.io/@willowink/actifit-willowink-20231225t145915372z">


">

24/12/2023

">

7990

">

Daily Activity

43
1
1.816
Replies (1)