My Actifit Report Card: December 25 2023

2023-12-25T21:46:06

Ktoś kiedyś powiedział, że radość z otrzymania skarpetek na święta jest wprost proporcjonalna do wieku obdarowanego. Jest coś w tym. Chociaż mi i małżonce trochę głupio. Była umowa że każdy kupuje sobie prezent, żeby nie było tego całego wynokwiania. No i dostaliśmy prezenty spoza tej listy. Wiecie, jest super miło, ale ty nie dałeś nic spoza tej pierwotnej listy i jest jakaś nierównowaga, która zaburza atmosferę. Jest mi gorzej bo widzę, że dla ogarniania życia osobistego zaczynam potrzebować consierge'a.

Someone once said that the joy of receiving socks for Christmas is directly proportional to the age of the recipient. There's something to it. Although my wife and I feel a bit silly. There was an agreement that everyone would buy each other a present so that there would be no hassle. Well, we got gifts that weren't on this list. You know, it's super nice, but you didn't give anything off the original list and there's some imbalance that disturbs the atmosphere. It's no worse and I see that I'm starting to need a concierge to take care of my personal life

1000003783.jpg

1000003786.jpg

1000003784.jpg


➡ Download Аctifit mobile App ➡ Start your activity. Reach a minimum of 5,000 activity count. ➡ Post via App to the Hive blockchain, and get rewarded!

" alt="create hive blockchain account">

Care to join Hive? Sign up free here!

activity. Reach a minimum of 5,000 activity count. ➡ Post via App to the Hive blockchain, and get rewarded!

" alt="create hive blockchain account">

Care to join Hive? Sign up free here!


_This report was published via Actifit app ([Android](">
">
25/12/2023
">
10510
">
Daily Activity

82
4
3.763
Replies (4)