Monday CL Statstrack 25.12.2023

2023-12-25T23:01:45

Today is Monday, December 25th and welcome to my section where I keep track of Chaos Legion card stats. I love this edition and I'm summarizing the movements compared to last week and over the last 4 weeks.

Dnes je pondělí 25.12. a vítejte v mojí rubrice, kde sleduji statistiky Chaos Legion karet. Mám rád tuto edici a shrnuji pohyby oproti minulému týdnu a za poslední 4 týdny.

.

The first column indicates the dollar value. The following is the number of cards in circulation. The third column marks the number of cards listed on the marketplace. Orange underlined red text indicates goldfoils.

První sloupec značí dolarovou hodnotu. Následující počet karet v cirkulaci. Třetí sloupec značí počet karet zalistovaných na marketplace. Oranžově podbarvený červený text označuje goldfoil karty.

.

Red Element / Červená

Blue Element / Modrá

Green Element / Zelená

White Element / Bílá

Black Element / Černá

Dragons / Draci

Neutrals / Neutrální

59k CL packs have opened in the last 4 weeks. And finally, some indicators how rare summoners, legendary summoners and all the Chaos Legion monsters are doing.

Za poslední 4 týdny se otevřelo 59k CL packů. Na závěr pár indexů, jak si stojí rare summoneři, legendary summoneři a všechny vzácnosti monster z edice Chaos Legion.

.

59
2
2.068
Replies (2)