Zmiana okolicy. Spacer po wsi Bronowice Małe koło Krakowa, "Rydlówka" - My Actifit Report Card: December 25 2023

2023-12-25T19:07:27

Change of neighborhood. A walk around the village of Bronowice near Krakow

"Rydlówka"

I spent the first day with my family, near Krakow. This is where my daughter settled. It turns out that she lives in the district of Krakow called Bronowice Małe. Today is a holiday and all attractions are closed, but I managed to see them at least partially from the outside. We got into the museum because it turned out that the gate was open.

Pierwszy dzień spędziłem rodzinnie, w okolicach Krakowa. Tu bowiem osiedliła się moja córka. Okazuje, się, zamieszkała w dzielnicy Krakowa to Bronowice Małe. Dzisiaj jest święto i wszystkie atrakcje są pozamykane, ale udało mi się obejrzeć je przynajmniej częściowo z zewnątrz. Dostaliśmy się na teren muzeum, bo okazało się że furtka jest otwarta.

There is a historic manor house at ul. Tetmajera 28. We managed to immortalize in the photo the house where the wedding of Lucjan Rydel and the peasant daughter Jadwiga Mikołajczykówna took place on November 20, 1900. The drama "Wesele" by Stanisław Wyspiański was based on this event.

Stoi tam zabytkowy dworek przy ul. Tetmajera 28. Udało nam się uwiecznić na zdjęciu dom w którym 20 listopada 1900 roku odbyło się wesele Lucjana Rydla z chłopską córką Jadwigą Mikołajczykówną. Na bazie tego wydarzenia powstał dramat "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego.


Ammunition bunker belonging to Fort 41

Schron amunicyjny należący do Fortu 41

Bronowice is famous for many attractions, I also found an old, historic bunker and ammunition bunker, which is currently falling into disrepair, but there are plans to renovate it.

Bronowice słyną z wielu atrakcji, namierzyłem również stary zabytkowy bunkier, schron amunicyjny, który obecnie niszczeje, ale są plany jego renowacji.


Familia Wójcik Residence

Rezydencja Familia Wójcik

Near "Rydlówka" there is also a huge villa of the Wójcik family. It is clearly uninhabited and falling into ruin

Nieopodal "Rydlówki" znajduje się też ogromna willa rodziny Wójcik. Widać, że jest niezamieszkana i popada w ruinę

Former forge

Dawna kuźnia

Bronowice once had considerable traditions in forging steel. The first forges were built there over 300 years ago

Bronowice miały niegdyś spore tradycje w wykuwaniu stali. Pierwsze kuźnie powstały tam już ponad 300 lat temu


Chapel dedicated to Saint James from 1867

Kapliczka pod wezwaniem świętego Jakuba z 1867 roku


The former seat of the school in Bronowice Małe

Dawna siedziba szkoły w Bronowicach Małych

Wesołych Świąt

© *copyright marianomariano Photo: Nikon Coolpix 9300


This report was published via Actifit app (https://bit.ly/actifit-app | https://bit.ly/actifit-ios). Check out the original version https://actifit.io/@marianomariano/actifit-marianomariano-20231225t190725326z">


">

25/12/2023

">

25085

">

Walking

50
1
0.815
Replies (1)