1432 dzień KBK na Biskupiej [PL/ENG]

2023-05-10T20:12:30

Już od 1432 dni Królestwo Bez Kresu trwa na Biskupiej. Jest to możliwe tylko dzięki darczyńcom, dzięki którym jesteśmy w stanie pokryć podstawowe wydatki takie jak czynsz, energia elektryczna i Internet (~3000 zł/m-c). W tym miesiącu Królestwo wsparli:

The Kingdom Without Limit has been staying in its Biskupia capital for 1432 days. It was possible only thanks to our supporters who keep helping us cover basic expenses such as rent, electricity and internet (~3,000 Złoty per month). In the last month, the KBK received financial support from:

Konto / Account PLN HBD
@fsroka 10 zł 0
@wierzbik 20 zł 0
@mligeza 200 zł 0
oksana 50 zł 0
klc 30 zł 0
@grigorijj 100 zł 0
@czwartek 120 zł 0
@brut-to 50 zł 0
@torreamare 50 zł 0
@margrzeta 30 zł 0
@avarski 100 zł 0
erykkidacki 50 zł 0

Suma:

810 PLN

0 HBD

KBK można wspierać:

  1. przelewając dowolną kwotę na konto bankowe: Fundacja Tradycji Miast i Wsi, 16 1090 1740 0000 0001 2088 2593 (Santander), tytuł: "dar na cele statutowe KBK"

  2. wpłacając darowiznę poprzez https://zrzutka.pl/p4hmh7

  3. przesyłając tokeny HBD na konto @fundacja (zasilają one Fundusz Rozwojowy KBK)

You can support the KBK by:


1. Sending any amount of money to our bank account: Fundacja Tradycji Miast i Wis (Foundation of City and Village Tradition), 16 1090 1740 0000 0001 2088 2593 (Santander Bank), description „dar na cele statutowe KBK” (donation for the support of KBK statutory activities).


2. Making a donation via the https://zrzutka.pl/p4hmh7.


3. Sending HBD tokens to the @fundacja account (they will go to the KBK Development Fund).

Za wsparcie Królestwa można otrzymać rycary w formie cyfrowego depozytu. Są to tokeny, które można wymienić na nagrody (lista nagród poniżej). Rycary trzymane w depozycie uprawniają również do głosowania nad ważnymi dla KBK kwestiami, przy czym liczba tokenów przekłada się na siłę głosu. Chcemy w ten sposób budować społeczność, która trzyma ster Królestwa i bierze odpowiedzialność za jego kurs.

Supporters of the Kingdom receive the Rycar currency stored as a digital deposit. This token can be exchanged for various rewards (see the list below). Additionally, the deposited Rycars give the right to participate in voting on issues relevant to the activity of the KBK, the strength of the vote depending on the number of tokens. In this way, we want to build up a community participating in the management of the KBK and taking responsibility for its future.

Nagroda / Reward Rycary / Rycars
filiżanka herbaty / cup of tea 2 RCR
filiżanka kawy / cup of coffee 2 RCR
https://peakd.com/hive-185348/@rynek/brisscola 3 RCR
https://peakd.com/hive-185348/@rynek/kwas-chlebowy 4 RCR
https://peakd.com/hive-185348/@rynek/karty-do-briszkota 5 RCR
https://peakd.com/hive-185348/@rynek/rozaniec-z-aleppo 10 RCR
https://peakd.com/hive-185348/@rynek/pisanki-2023 10 RCR
https://peakd.com/hive-185348/@rynek/cieply-oddech-cd 15 RCR
koszulka z gen. Bułakiem-Bałachowiczem / T-shirt with gen. Bułak-Bałachowicz 20 RCR
https://peakd.com/hive-185348/@rynek/magnes-na-lodowke-seria-ukrainskie 25 RCR
https://peakd.com/hive-185348/@rynek/magnes-na-lodowke-seria-man 10-50 RCR
wejście do szafy 1 RCR
https://peakd.com/hive-185348/@rynek/zajecie-przestrzeni-w-kbk 20 RCR
67
0
0 Replies